Drsnosti povrchů a jejich značení a převodník

Aktuálně probíhá redesign této stránky, prosíme omluvte její aktuální provozní vzhled. Funkce stránky jsou však plně k dispozici. Děkujeme.

Drsnost povrchu (jakost povrchu, opracování)
Způsoby předepisování drsnosti povrchu
Drsnost povrchu se předepisuje na výkresech pomocí značky údajů ke značce připojených.

  • hodnota drsnosti Ra, Ry, Rz v mikrometrech [μm]. Pod ní se zapisuje značka drsnosti.
  • zpracování nebo konečná úprava povrchu (lapováno, broušeno apod.)
  • hodnota vlnitosti v mikrometrech, zapsaná za značkou drsnosti nebo základní délka v milimetrech
  • značka směru stop po obrábění
Drnosti

A – přídavek na obrábění
B – další požadavky na strukturu povrchu
C – orientace nerovností
D – požadavek na drsnost povrchu
E – výrobní proces (způsob opracování, povlakování,…)

Význam značek

  • povrchy obrobené i neobrobené Drnosti
  • povrchy obrobené Drnosti
  • povrchy neobrobené (odlité, kované, válcované apod.) Drnosti
  • povrch obvodu musí mít stejnou drsnost Drnosti

Převodník drsností Ra, Rz, Ry

Ra Rz Ry DIN 3141
50 250 DIN
25 160 DIN
100 DIN
12,5 100 DIN
63 DIN
6,3 63 DIN
40 DIN
25 40 DIN
3,2 25 40 DIN
16 25 DIN
1,6 16 25 DIN
10 16 DIN
0,8 6,3 10 DIN
0,4 4 6,3 DIN
0,2 2,5 4 DIN
0,1 1 1,6 DIN
0,05 0,63 1 DIN
0,25 0,4 0,63 DIN

Hodnoty drsnosí Ra dosažtelné běžnými způsoby obrábění

Způsob obrábění Ra
Ruční pilování jemné 1,6
Soustružení 1,6 až 0,2
Vrtání a vysttřužování 1,6 až 0,4
Broušení na kulato 0,4 až 0,025
Broušení otvorů 0,4 až 0,025
Broušení na plocho 0,4
Způsob výroby Ra
Hoblování 3,2 až 1,6
protahování jemné 0,8
Vystružování 0,8
Frézování 3,2 až 0,8
Lapování 0,1 až 0,05
Honování a superfiniš 0,1 až 0,025

Převodník Ra hodnot v mikrometrech a v mikropalcích

Třída μm μinch
N1 0,025 1
N2 0,05 2
N3 0,1 4
N4 0,2 8
N5 0,4 16
N6 0,8 32
N7 1,6 63
N8 3,2 125
N9 6,3 250
N10 12,5 500
N11 25 1000
N12 50 2000

Normalizované hodnoty parametrů drsnosti Ra

0,012 0,025 0,05 0,1 0,2 0,4 0,8 1,6 3,2 6,3 6,3 12,5 225 50 100 200 400

Převodní tabulka drsnosti povrchu – Ra, RSM, CLA, Rt, N

Ra Střední aritmetická úchylka profilu v mm a v mikropalcích
RMS Střední kvadratická hodnota drsnosti – jednotka nanometr
CLA  
Rt Celková drsnost
N ISO stupnice drsnosti
 Ra Ra   RMS   CLA   Rt Minimální požadovaná délka vzorku  
[µm] [mikorpalec]   [nm] [mikropalec]      [palec] [mm]
0,025 1,1  0,3  0,003 0,08
0,05 2,2  0,5  0,01 0,25
0,1 4,4  0,8  0,01 0,25
0,2 8,8  1,2  0,01 0,25
0,4 16  17,6  16  0,01 0,25
0,8 32  32,5  32  0,03 0,8
1,6 63  64,3  63  0,03 0,8
3,2 125  137,5  125  13  0,1 2,5
6,3 250 275 250 25 9 0,1 2,5
12,5 500 550 500 50 10 0,1 2,5
25 1000 1100 1000 100 11 0,3 8
50 2000 2200 2000 200 12 0,3 8
+420 734 728 171